Lokaler

Sandmoen Kro har per i dag følgende lokaler og spesifikasjoner:

Møterom:
– Tar inntil 35 personer i hesteskoppsett.
– Tar inntil 100 personer i konferanseoppsett (uten bord).
– Tar inntil 60 personer i klasseoppset (med bord)t.

Stua:
– Tar inntil 24 personer i hesteskoppsett.
– Tar inntil 30 personer i skoleoppsett.
– Tar inntil 50 personer i konferanseoppsett.

Grupperom 1:
– Fast inventar – Tar inntil 12-15 personer.

Grupperom 2:
– Fast inventar – Tar inntil 8 personer.

Utstyrsliste for alle rom:

  • Flipover
  • Lærret
  • Overhead
  • Sprittusjer
  • Hullmaskin
  • Stiftemaskin
  • Penner