Lokaler

Sandmoen Kro har per i dag følgende lokaler og spesifikasjoner:

Møterom:
– Tar inntil 35 personer i hesteskoppsett.
– Tar inntil 100 personer i konferanseoppsett (uten bord).
– Tar inntil 60 personer i klasseoppset (med bord).

Stua:
– Tar inntil 24 personer i hesteskoppsett.
– Tar inntil 30 personer i skoleoppsett.
– Tar inntil 50 personer i konferanseoppsett.

Grupperom 1:
– Fast inventar – Tar inntil 12-15 personer.

Utstyrsliste for alle rom:

  • Alle rom har prosjektor og flippover